Foto Hennie Blonk

Hennie is erelid en heeft in de beginperiode van de vereniging over een langere periode tot grote tevredenheid de functie van secretaris vervuld.

Foto Hans Hertog

Hans is erelid en heeft een lange periode in het bestuur de functie competitieleider vervuld (zonder TC) en is later nog een aantal jaren de eerste gediplomeerde recreantentrainer op dinsdagavond geweest.

Foto Riet van Ojik

Riet is in 1989 benoemd tot erelid en lang actief geweest in de recreantencommissie, heeft daarvoor ook in het bestuur gezeten en was bij het 20-jarig jubileum van de club de enige, die nog vanaf de oprichting lid was. Zij was (en is) altijd bereid zich in te zetten voor de club en heeft in 2010 nog het 40-jarig jubileumfeest (mede-)georganiseerd.

Foto Bram den Boer

Bram is in 2010 benoemd tot erelid, werd lid in 1977, startte direct met het begeleiden van de pupillen, heeft dat een zeer lange tijd gedaan (met diverse assistentes), was al bondsscheidsrechter, is een aantal jaren voorzitter geweest en redacteur van het clubblad Smash, organiseerde jeugdtoernooien voor de bond, is lang actief geweest als jeugdbegeleider bij de oudere recreatieve jeugd op de maandagavond. Hij is in januari 2011 op het Sportgala van de gemeente Veenendaal benoemd tot Sportvrijwilliger van het Jaar.

Foto van Petra Meerkerk

Petra is in 2010 benoemd tot erelid en al een zeer lange periode actief als jeugdbegeleidster, heeft een aantal jaren in het bestuur gezeten, is sindsdien jeugdcompetitieleidster en lid van de jeugdcommissie, is ook in de bond actief geweest bij jeugdcompetitie en -toernooien, organiseert al heel lang (mede) ons Open Jeugdtoernooi en is altijd bereid om andere werkzaamheden binnen de vereniging te doen.

Foto Hilly Zwanenburg

Hilly is op voordracht van de vereniging door de Badminton Bond onderscheiden met de bronzen districtsspeld, ze is een hele lange periode zeer gewaardeerd secretaris geweest in het bestuur, was altijd aanwezig en aanspreekbaar in de zaal, heeft veel werkzaamheden voor het clubblad Smash gedaan (typen/stencillen, etc.) en heeft in 2010 nog het 40-jarig jubileumfeest (mede-)georganiseerd.

Terug knop

Home button