Calibris-Bord1

Beroepspraktijk

Leerbedrijven erkennen. Stageplaatsen regelen. Praktijkopleiders begeleiden. Dit alles behoort tot onze primaire verantwoordelijkheden. En daarmee levert Calibris een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van het leren in de praktijk.

Om de beroepspraktijkvorming (BPV) verder te versterken hebben we een speciaal KwaliteitZorgSysteem (KZS) ontwikkeld. Onderdeel van KZS is een online tool die vanuit diverse perspectieven meetbare kwaliteitsaspecten transparant maakt. Op die manier krijgen bedrijven meer inzicht in hun BPV en dat geeft houvast om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Kwaliteit van leren in de praktijk
Calibris zet alles in het werk om de juiste match tot stand te brengen tussen gemotiveerde stagiairs en stagebedrijven met een goed BPV-beleid. Zo worden studenten opgeleid tot professionals met de vereiste competenties. En zo kunnen leerbedrijven zich onderscheiden als aantrekkelijke werkgever.

Interesse om stage te lopen bij een leuke, gezellige vereniging, neem dan contact op met onze voorzitter Edwin Schriemer op 06 – 41 84 01 40